Metar Četka Termometar Zvučnik
Dimenzije Boje Toplotna izolacija Zvučna izolacija

PVC profili

Bitnost dimenzija PVC profila (debljina i broj brtvi), broja komora (tri, četiri, pet, šest, sedam), debljine stijenke (vanjski i unutarnji zid), toplotnog koeficijenta (što manji to je bolje), mogućnost razlike u boji unutarnje i vanjske površine, zemlja porijekla, namjene, potrebe za Fe ojačanjima (ili drugim načinima punjenja unutarnje šupljine), pravila prilikom izrade, odvodi kišnice, maksimalne dimenzije krila (zavisno od načina otvaranja).

Namjena i dimenzije

PVC profilPVC profil se prvenstveno dijele po broju komora i na način prikazan na slici odnosno tako što se broje samo redovi komora sa unutarnje ka vanjskoj strani (ili obrnuto) tijela profila (bez pera), a ne i njihov ukupan broj. Osim podjele po komorama mogu razvrstati i po namjeni te dimenzijama. I to na slijedeći način:

PVC profili sa izolacijomKad smo kod dimenzija onda se debljine profila kreću od 60 mm, 70 mm, 80 mm i tako dalje. Zanimljivost konstrukcije PVC profila je obavezno Fe ojačanje u svakom profilu, naravno dimenzije ojačanja zavise od dužine i vrste profila. Postoje i PVC profili bez Fe ojačanja koji u unutrašnjosti sadrže izolacijsku pjenu koja omogućava fenomenalan koeficijent toplotne provodnosti. Za razliku od aluminijuma kod PVC profila je moguće da brtva ili dihtung bude proizvođački integrisan sa profilom (na slici lijevo je prikazan sistem sa dva mada postoji i sa tri dihtunga), a isti može biti klasični gumeni ili ljepljivi.

Boja, zaštita i obloge

Kada je u pitanju boja, PVC ima svoje prednosti i nedostatke u poređenju sa aluminijumom iz raloga što su osnovne boje PVC bijela, braon (svijetla i tamna), a na pomenute se mogu dodati sve druge po potrebi ili želji kupca. Znači da možete izabrati bilo koju boji po RAL karti (akrilne boje), boju imitacije drveta i boji po RAL karti za bordurom drveta sa unutrašnje ili vanjske strane naravno na nekoj od osnovnih boja profila. Važna napomena se odnosi na to da acrilcolor to jest akrilne boje nisu klasično bojeni PVC profili nego vanjski slojevi na profilima koji mu daju dodatnu čvrstinu. Postoje i Al vanjske obloge za PVC profile koji ujedno i povećaju njihov vijek trajanja i daju nove mogućnosti po pitanju izgleda i boje.

Izrada

Metoda izrade pozicija od PVC to jest njihovog spajanja je varenje te u slučaju oštećenja profila ili pozicije najvjerovatnije je da se mora mijenjati ista u cijelosti. Svi vertikalni profili moraju biti iz jednog dijela dok to za horizontalne nije uslov. Obavezno obratiti pažnju da li na pozicijama postoje drenažni odvodi sa čepovima. Kod PVC proizvoda spajanje se može vršiti sa profilima koji su vidljivi ili sa profilima koji su skriveni što znači da nema strujanja vazduha između istih. Kod izrade PVC stolarije bitno je voditi računa o maksimalnim dimenzijama krila koje su različite ovisno o vrsti otvaranja i dimenziji profila pri čemu treba izbjegavati krajnje dozvoljene:

Kupci | Al profili | PVC profili | Ispune | Okovi


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi