bušilica kolica zid kuka
Izrada Transport Demontaža Montaža

Proizvođači

Veoma često se pominju različiti certifikati ili norme koje su europske ili neke od država koje pripadaju EU dok se zanemaruje važeći Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda. Pored toga što je mali broj proizvođača imao uvid u predmetni pravilnik u BiH za razliku od zapadno-europskih zemalja nema podsticaja za izradu tzv. pasivnih kuća to jest energetski efikasnih objekata koji smanjuju štetne uticaje na okolinu. Natjecanje proizvođača da smanje cijenu finalnog proizvoda veoma često utiče na kvalitet i sigurnost, naime poznato je da se veoma često koriste jeftini materijali, izbjegavaju se pojedina pravila proizvođača repromaterijala, mijenja se izgled pozicija i slično.

Pravilnik o ocjenjivanju usklađivanju građevinskih proizvoda

Dokument imenovan naslovom sadrži opće odredbe, ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda, prelazne i završne odredbe kao i prilog u kome su propisane metode vrednovanja rezultata, zahtjevi vezani za postupke, dokumente, radnje, sisteme, uslove i načine vođenja spisa o usklađenosti. Definiše pojmove kao što je ovlašteno pravno lice, odgovorna osoba, certifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje, certifikat o usklađenosti, izjava o usklađenosti i područje proizvoda, kao i tehničke specifikacije, građevinske proizvode, fabrike, proizvođače, uvoznike i ovlaštene zastupnike.

U budućnosti možemo pretpostaviti da će projektanti i nadzorni organi zahtjevati ispunjavanje domaćih normi i posjedovanje certifikata koje će izdavati ovlašteno lice i moraće da sadrže:

Sva razmišljanja navode da je kontrola proizvodnje zbog kvalitetnog usklađenog finalnog proizvoda poželjna i potrebna bez obzira na način implementacije, da li kroz postupke odobrene prilikom dobijanja CE znaka ili procedure propisane ISO standardom.

Europske norme

Kako je velika većina udžbenika stranog porijekla i utemeljena na višegodišnjim ispitivanjima prozora na osnovu istih možemo uzeti srednje vrijednosti osnovnih parametara koje bi bilo poželjno ispoštovati prilikom izrade proizvoda:

Bez obzira na brojčane parametre opšti uslovi koje prilikom upotrebe moraju ispunjavati svi građevinski radovi pa i sama stolarija ili bravarija su:

Kvalitet i sigurnost | Kupci | Proizvođači | Arhitekti


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi