Preuzimanje

Download zona Vam omogućava da dole navedene dokumente preuzmete na svoje računare. Ukoliko se neki nalaze u formatu koji Vama ne odgovara, a nemate mogućnosti da ga konvertujete u željeni, možete nas kontaktirati.

Ugovori

Oznaka dokumenta: Uo1, sadržaj: ugovor za izradu i ugradnju PVC stolarije ili Al bravarije između pravnog i fizičkog lica bez prethodne ponude, format: PDF, veličina 67,6 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: Uo2, sadržaj: ugovor za izradu i ugradnju PVC stolarije ili Al bravarije između pravnog i fizičkog lica kojem je prethodila ponuda, format: PDF, veličina 41,3 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: Uo3, sadržaj: ugovor za izradu i ugradnju PVC stolarije ili Al bravarije između pravnih lica (kooperantski), format: DOC, veličina 69,5 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Katalozi

Oznaka dokumenta: Ko1, sadržaj: 3D skice ograda, format: PDF, veličina 1,73 MB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: Ko2, sadržaj: 3D skice ulaznih vrata, format: PDF, veličina 1,58 MB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Obrasci

Oznaka dokumenta: Oo1, sadržaj: obrazac za uzimanje mjera na objektu, format: PDF, veličina 1,36 MB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: Oo2, sadržaj: obrazac o zadovoljstvu kupca, format: PDF, veličina 1,35 MB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: Oo3, sadržaj: obrazac odnosno izvještaj kontrole kvaliteta izrađenih proizvoda, format: PDF, veličina 1,35 MB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Uputstva

Oznaka dokumenta: UPo1, sadržaj: skica pozicija sa rasporedom podloški za staklo, format: PDF, veličina 1,39 MB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: UPo2, sadržaj: smjernice za ocjenu vizualnog kvaliteta stakla, format: PDF, veličina 58 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: UPo3, sadržaj: smjernice za izradu ponude, format: PDF, veličina 87,7 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Kalkulatori

Oznaka dokumenta: KOo1, sadržaj: proračun stepena nagiba stepeništa, format: XLS, veličina 90,5 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Oznaka dokumenta: KOo2, sadržaj: proračun tačke rosišta u prostoriji, format: XLS, veličina 27,5 KB, dostupno od: 01.09.2013. godine, jezik: bosanski (latinica), cijena: besplatno >>> preuzmite

Preuzimanja | Ugovori | Katalozi | Obrasci | Uputstva | Kalkulatori


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi