Preporuke

Preporučujemo Vam naše blogove, profile i video kanale na kojima Vam nudimo dodatne informacije, skice i 3D animacije. Umjesto foruma nudimo Vam aktivnu komunikaciju i razmjenu informacija koristeći praktične primjere i animacije koje jasno prikazuju detalje odnosno tehnička rješenja.

Funpages

Na najmnogobrojnijoj socijalnoj mreži posjetine naš funpage gdje su prikazane neiskorištene sličice sačinjenje prilikom izrade ovog web portala, skice objekata i tehnički detalji potrebni za izradu pojedinih proizvoda. Kao stranica prezentovati će specijalizirane informacije o predmetnoj temi uz mogućnost diskutovanja...link

Profili na socijalnim mrežama

Naš profil na drugoj po popularnosti socijalnoj mreži će biti prikazane inovacije vezane za proizvodnju namještaja. Ako nas budete pratili putem krugova moći ćete vidjeti sve naše aktualne radove jer smo ih spremni podjeliti sa Vama ako to želite...link1...link2

Blogovi

Zbog zakonskih ograničenja na web portalu nismo u mogućnosti imenovati proizvođače materijale te karakteristike njihovih proizvoda zato smo kreirali dva bloga. Jedan za PVC profile, a drugi za Al te na njima možete vidjeti konkretno karakteristike koje Vas zanimaju...link za PVC...link za Al

Video kanali

3D animacije objekata ili proizvoda su Vam dostupne na našem video kanalu, a isti možete pogledati koristeći slijedeći link1 i link2.

Preporuke | Funpages | Profili | Blogovi | Kanali


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi