baglama cilindar rukohvat katanac
Funkcionalnost Kvalitet Dugotrajnost Sigurnost

Okovi (načini otvaranja)

Načini otvaranja pozicija, stepen sigurnosti okova usklađen sa osnovnim zahtjevima te skice i slike pozicija sa karakterističnim pratećim opisima. Utijecaj boje na cijenu, logičnosti po pitanju čišćenja i otvaranja krila, objašnjenje pojedinih izraza koje koriste proizvođači (dray-kip, ventus šipka, ventus ragno). Važno je znati da je veličina krila prvenstveno uslovljena dimenzijom okova, a posle toga i dimenzijom profila. Okovi se osim po načinu otvaranja mogu razvrstati i po sigurnosnim grupama i po samom načinu ugradnje (klasični i skriveni).

Obrtno otvaranje

Obrtno otvaranjeOtvaranje krila oko vertikalne ose se naziva obrtno te je karakteristika takvih pozicija da moraju posjedovati prostor veličine krila kako bi se otvarale. Problem potrebnog prostora se najčešće pojavljuje kod balkonskih vrata ili prilikom ''zatvaranja'' balkona jer mali prostor ili namještaj ne omogućavaju funkcionalan rad pozicije. Cijena obrtnog okova je u poređenju sa ostalim (ispod navedenim) najmanja te je stoga najprihvatljivija ukoliko nepostoje potrebe za redovnim i cijelodnevnim prozračavanjem prostorija. U projektnoj dokumentaciji ili među proizvođačima koriste se i termini ''lijevi'' i ''desni'' što se odnosi na stranu baglama (spojnica) i ručke (poluolive) na poziciji, a predstavlja ništa drugo do smjer otvaranja krila. Dihtovanje kod ovog tipa ''prozora'' je idealno jer se na profilima (kod naleganja i stakljenja) koriste najčešće gumene brtve koje onemogućavaju strujanje vazduha.

Otklopno otvaranje

Otklopno otvaranjeKada se baglame nalaze u donjoj ili gornjoj horizontalnoj zoni pozicije to znači da se krilo otvara otklopno, ovaj način se u žargonu proizvođaća naziva i kip. Kod ove vrste otvaranje možemo reći da imaju dvije opcije okova. Prva bi bila veoma slična obrtnom otvaranja uz razlike što bi baglame bile umjesto vertikalno (lijevo ili desno) postavljene horizontalno (dole ili gore) na okvir pozicije te se krilo nebi otvaralo za čitavih 180° nego za 30°-tak zbog dijela okova koji služi kao zaštita od mogućeg pada krila na osobu u blizini. Drugi okov nosi naziv ventus i odnosi se na identično otvaranje pozicije samo što se mehanizam ugrađuje kada postoje potrebe za krilom na većim visinama radi prozračavanja prostorije, a nije moguće dohvatiti ručku. Stoga se ventusi dijele ovisno o načinu otvaranja, a to je na: ventuse sa šipkom, ventuse sa špagom (tzv. ragno) i ventuse koji se otvaraju pomoću elektro-motora (taster ili daljinski upravljač). Cijena otklopnog okova u prvoj opciji (sa ručkom) je znatno niža u odnosu na drugu (ventusi).

Obrtno-otklopno otvaranje

Draj-kipDray-kip (drej-kip ili draj-kip) je najčešći naziv za otvaranje krila oko hoziontalne i vertikalne ose (ne istovremeno). Ukoliko se PVC krilo jednokrilnog prozora ili balkonskih vrata otvara na ovaj način preporuke proizvođača su da površina istog bude do 2,3 - 2,4 m2, za dvokrilni prozor ili balkonska vrata sa štulpom ograničenje je 2 - 2,1 m2 po krilu. Po izboru kupaca predmetni okov je najviše korišten te je ujedno i najfunkcionalni zbog mogućnosti provjetravanja kao idealnog dihtovanja ali i mogućnosti čišćenja. Logično, da je cijena veća u odnosu na obrtni ili otklopni (sa ručkom). Treba pomenuti da se na svim okovima može mijenja ručka (poluoliva) pa ista nemora biti u identičnoj boji kao baglame (spojnice). Naime, kupci sve češće se odlučuju na inox ručke koje daju dodatni kvalitet finalnom proizvodu.

Klizna otvaranja

Klizno otvaranjeNa slikama su vidljive tri vrste otvaranje krila klizno po horizontalnoj osi (vertikalno otvaranje po horizontalnoj osi nećemo obrađivati iz razloga što se veoma malo koristiti na ovim prostorima). Prva slika prikazuje otvaranje krila na način da jedno klizi pored drugog, prednost ovog okova je veoma pristupačna cijena (ako se pozicija izrađuje od Al profila) dok je nedostatak slabo dihtovanje iz razloga sto se na spoju okvira i krila ugrađuju četkice. Druga slika prikazuje otklopno-klizni način otvaranja pozicije to jest krilo se može otvoriti oko horizontalne ose (otklopno) i kliziti po horizontalnoj osi (naravno ne istovremeno). U zatvorenom položaju krilo u potpunosti naleže na okvir što obezbjeđuje dobro dihtovanje. Takođe je vrijedno napomenuti da dimenzije krila kod ovakvih okova mogu da budu npr. 1800x2300 mm što obezbjeđuje veliki svijetli otvor ali visoku cijenu. Treći okov je podizno klizni što znači da se krilo može otvarati samo klizno po horizontalnoj osi ali u zatvorenom položaju na okvir neleže identično kao jednokrilni prozor. Pored dobrog dihtovanja, velike dimenzije krila (npr. 3000x2500 mm), cijena samog okova nije pristupačna za veći broj kupaca.

Harmo

Harmo otvaranjeSama riječ ''harmo'' asocira na otvaranje krila po kome se jedno krilo preklapa na drugo pri čemu se njihovim kompletnim otklonom dobija velika površina svijetlog (prolaznog) otvora na poziciji. Na slici je prikazana varijanta otvaranja sva tri krila u jednu stranu i ta kombinacija se naziva 330, osim ove postoje opcije 321 što nam govori da je moguće dva krila otvoriti na jednu stranu a treće na drugu. Najčešće se upotrebljava na poslovnim ugostiteljskim objektima te na stambenim objektima (koji imaju bazene i slično) gdje je zimi potreban zid, a ljeti slobodan prolaz.

Oscilirajuće otvaranje

OsciliranjeNajlakši opis za ovu vrstu otvaranja krila je ukoliko Vam kažemo da su to prozori koji se ugrađuju na krovovima i na staklenim fasadama, samim tim jasno Vam je da je kontakt okvira i krila ostvaren na sredini pozicije (po vertikali). Otklon krila je identičan onome koje se postigne kod otklopnog otvaranja. Veoma dobro dihtuje ali je čišćenje gotovo pa nemoguće uz cijenu koja nije povoljna za ovakav način ćete se odlučiti samo kada nepostoji alternativno rješenje.

Okovi za vrata

Netreba pominjati da se krila vrata otvaraju otklopno odnosno oko vertikalne ose ali je pored toga potrebno znati da se na predmetni osnovni okov (baglame, brava, cilindar, prihvatni lim, ručka) mogu dodati i izmjeniti pojedini segmeni koji bi povećali cijenu. Na vrata se može ugraditi:

Sigurnosne klase okova

Jedna od osnovnih potreba svakog objekta je zaštita i sigurnost te se u skladu sa tim okovi i dijele po klasama kao:

Okovi osnovne sigurnost WK1 bi trebalo da se upotrebljavaju za pozicije na kojima se rijetko dešavaju provale, a to su prozori koji su na spratovima ili balkonska vrata (npr. visina ugradnje preko 2,5 m). Okovi klase 2 su zaštita za pozicije koje se pokušavaju otvoriti pomoću jednostavnih priručnih alata kao što su odvijači ili metalne poluge i primjenjuju se na prozorima ili balkonskim vratima u prizemlju objekta. Okovi klase 3 odnosno WK3 su žaštita od pokušaja provale specijalnim alatima, kao prethodni ugrađuju se na prozore i vrata u prizemlju na kojima je najveća mogućnost da se izvrši pokušaj.

Treba znati

Postoje još i okovi za klatna (njihajuća) i kružna vrata ali ih mi nećemo obrađivati iz razloga što njihova upotreba količinski nije značajna. Boja okova ili preciznije boja baglama, ručki dijelova koji su vidni na pozicijama je najčešće bijela, siva i crna (braon) dok se ostale ne smatraju standardnim pa je njihova cijena veća.

Kupci | Al profili | PVC profili | Ispune | Okovi


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi