vatra snijeg sunce amplituda
Toplota Hladnoća Svjetlost Buka

Ograde

Moguće opcije i ključni elementi prilikom izrade ograde, važnost odabira s obzirom na lokaciju ugradnje te vrijeme trajanja proizvoda ili način održavanja. Sigurnosni aspekti u kombinaciji sa modernim dizajnom te funkcionalnost u ulozi odličnog izbora materijala. Formiranje cijene ograde najvećim dijelom zavisi od izbora izgleda iste ali i od materijala. Naime, prema mjestu ugradnje možemo podijeliti na dvorišne, stepenišne i balkonske, a po materijalu na Al i PVC. Karakteristika PVC ograda je masivnost profila koji moraju imati ojačanje što povećava cijenu te u poređenju sa aluminijumskom čija je sigurnost i postojanost ne upitna čini je ne konkurentnom.

Stubovi

Osnovni segment svake ograde su njeni stubovi i način pričvršćivanja za podlogu te smo Vam na slici dole prikazali najčešće korištene metode ugradnje i potrebne profile. Prva slika lijevo Vam pokazuje ugradnju ograde pomoću Fe cijevi 40x40x2 mm koja na dnu ima zavarenu pločicu od flaha širine 40 mm i debljine 2 mm i navojnu šipku prečnika 8 mm koja prolazi kroz balkonsku armirano-betonsku ploču te se za nju steže pomoću matice sa podloškom. Pomenuti materijali se mogu površinski zaštiti metodom cinčanja ili nanošenjem temeljne boje te se tek nakon toga preko Fe cijevi navlači aluminijumska 45x45x2 mm. Ovakav način montaže pogodan je samo na objektima koji su u fazi izgradnje odnosno ako podloga nije finalno obrađena za korištenje i ako nema fasade na objektu. Druga slika (sa lijeve strane) prikazuje takođe ugradnju ograde pomoću Fe cijevi sa stopom koja ima rupe za tiplove pomoću kojih se pričvršćuje, uz napomenu da Stubovi ogradapostoje i origanalni Fe stubići ili se isti mogu izraditi od cijevi 45x45x2 preko koje bi se navukla aluminijumska cijev 50x50x2 mm kao obloga. Pored prethodno pomenutog načina površinske zaštite farbanjem ili cinčanjem, Fe cijevi se mogu poslije cinčanja i plastificirati. Podloga na koju se postavlja može biti u fazi izrade ali i potpuno završena sa ugrađenim keramičkim pločicama samo što u tom slučaju postoje ukrasne rozetne (okrugle ili pravougaone) koje skrivaju tiplove. Na trećoj slici je vidljiv detalj Al stuba bez Fe ojačanja koji se pomoću originalne rozetne postavlja direktno na već gotovu podlogu uz napomenu da ovakva veza nije postojana kao prethodne dvije. Četvrti stub je Al cijev zavarena na Al flah (plastificirana) koji je izbušen za tiplove te u ovom slučaju nema potrebe za rozetnom niti je bitno u kome stepenu gotovosti je podloga. Okrugli stub prečnika 40 mm kod aluminijumskih ograda visokog sjaja se pričvršćavaju pomoću aluminijumskih ankera i dvokomponentnog ljepila na način koji je prikazan na slici pet. Ukoliko je ploča na balkonima ili stepeništu uska postoji i više opcija montaže stuba ograda sa bočne strane.

Rukohvati

RukohvatiProfili koji imaju ulogu rukohvata, a koriste se najviše prilikom izrade standardnih ograda su na slici lijevom i nose slijedeće nazive među proizvođačima Al bravarije (sa lijeva ka desno):
- Masivni ili ''kruška'',
- Okrugli ili ''jabuka'',
- Pravougaoni i
- Okrugli prečnika 50 mm (visoki sjaj).

Za prva tri postoje i podrukohvati koji kao i sami rukohvati imaju ulogu da povežu stubove te na taj način učvrste balkonske ili stepenišne ograde dok se za dvorišnje uglavnom ne koriste.

Dizajn

Ograda sa staklomNa odabranom modelu ograde pokaziti ćemo Vam nekoliko detalja koji su bitni za izgled ograde ali i za sigurnost. Kao prvo ukoliko se ograda izrađuje sa staklom, a ugrađuje na prometnim mjestima onda je poželjno koristiti sigurnosna (laminirana) stakla koja se u slučaju loma nemogu rasuti i povrijediti nekoga. Ukoliko to nije slučaj tada se obično biraju stakla u boji (parsoli) po ukusu kupca debljine 6 mm. Paralelno staklu su vertikalni profili čije rastojanje nebi trebalo da bude veće od dvije debljine istih dok bi horizontalna ugradnja većeg broja profila između stubova na balkonskim ogradama mogla predstavljati opasnost za djecu. Ovisno o izboru profila, rastojanje između rukohvata i prve horizontale ispod bi trebalo biti između 70 i 100 mm, rastojanje između podloge na kojoj je ugrađena ograda i prve horizontale iznad je od 100 do 120 mm, a raster između stubova do 1200 mm. Cijena ograde najviše zavisi od modela ali se može umanjiti izmjenom materijala ili tačnije pametnom odlukom kod odabira rukohvata i rozetne, zbog toga je korektno reći da su ovo proizvodi pogodni kupcima za izražavanje sopstvene kreativnosti.

I dvorišne kapije se izrađuju na veoma sličan način sa otvaranjem oko vertikalne ose (zaokretno ili obrtno) ili klizno. Pri čemu treba napomenuti da klizne kapije mogu biti usmjeravane pomoću vodilice i točkića ali i bez pomenutog (samonosive). Elektromotori za dvokrilne kapije uz mogućnost programiranja jednog krila kao pješačkog u setu sadrže: dva motora, jedan daljinski upravljač, fotoćeliju i rotaciono svijetlo. Dok elektro motori za klizne kapije imaju: profil sa zupčastom vodilicom, daljinski upravljač, fotoćelije, rotaciono svijetlo i motor čija snaga ovisi o težini kapije.

Proizvodi | Prozori | Vrata | Ograde | Portali | Bašte | Fasade | Roletne | Grilje | Ostalo


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi