Slika prva

O nama

Prvi bosanskohercegovački portal koji ima za cilj da pomogne kupcima i proizvođačima Al bravarije i PVC stolarije na način da prvo navedenim ponudi smjernice pomoću kojih će lakše nabaviti kvalitetnije proizvode, a da sa drugo navedenim podijeli radna iskustva kako ... pročitajte više

Slika druga

Kvalitet i sigurnost

Osim osnovnih podataka koje trebaju kupci znati prije kupovine bravarije i stolarije, dajemo Vam i upute pojedinih proizvođača materijala koje direktno utiču na kvalitet i sigurnost proizvoda kao i najbitnije parametre Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda ... pročitajte više

Slika treca

Proizvodi

Na najjednostavniji način ćemo opisima i skicama prikazati sve proizvode (ili najveći broj istih) koji se izrađuju od PVC i Al profila, navesti sve njihove razlike te na taj način ukazati na prednosti i nedostatke. Uz orjentacione upute po pitanju cijena koštanja ... pročitajte više

Slika cetvrtaPreporuke

Preporučujemo Vam naše blogove, profile i video kanale na kojima Vam nudimo dodatne informacije, skice i 3D animacije. Umjesto foruma nudimo Vam aktivnu komunikaciju i razmjenu informacija koristeći praktične primjere i animacije koje jasno prikazuju detalje odnosno ... pročitajte više

Slika petaPreuzimanja

Nudimo Vam u potpunosti besplatne dokumente u pdf, doc i xls formatu koji mogu pomoći da lakše kreirate Vaše obrasce to jest da ih prilagodite svojim uslovima i potrebama. Koristite se istim kako bi ste skratili vrijeme računanja te mogli učiniti svoju proizvodnju efikasnijom ... pročitajte više

Slika sestaBonusi

Nastojati ćemo da naš portal približimo i osobama sa drugih govornih područja, da objasnimo skraćenice koje se koriste prilikom izvoza proizvoda, da ponudimo svim administratorima web stranica da se besplatno reklamiraju, da odgovorimo na pitanja ... pročitajte više

 

Početna | Naslovna | Uslovi korištenja


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi