paletar kamion brod avion
Kategorija E Kategorija F Kategorija C Kategorija D

Incoterms

Naziv Incoterms predstavlja skraćenicu za međunarodne trgovačke termine (engl. International commercial terms). To su službena pravila Međunarodne Trgovačke Komore (ICC - International Chamber of Commerce) za tumačenje trgovinskih termina. U svjetskoj su upotrebi više od 60 godina. Potrebni su za nesmetano vođenje međunarodne trgovine, a njihovu autentičnost priznaju i svi svjetski sudovi i drugi upravni organi. U oblasti proizvodnje Al bravarije i PVC stolarije su veoma upotrebljivi prilikom izrade ponude, zaključivanja ugovora i neizbježni na izvoznim fakturama. Radi lakšeg pregleda transportne klauzule su svrstane u četiri osnovne kategorije (grupe) označene početnim slovima E, F, C i D engleskih naziva kratica odgovarajućih transportnih klauzula kojim ima ukupno jedanaest.

EXW (Ex works - Franko tvornica, imenovano mjesto isporuke)

Franko tvornica znači da prodavatelj izvršava svoju obavezu kada stavi na raspolaganje kupcu u svojim prostorijama (radionica, tvornica, skladište) izvozno neocarinjeno i neutovareno na bilo koje prevozno sredstvo. Znači da prodavac snosi sve troškove i rizik za robu do trenutka kad je roba stavljena kupcu na raspolaganje. Pri čemu kupac snosi sve troškove i rizik mogućeg gubitka ili oštećenja robe od trenutka kada mu je stavljena na raspolaganje.

FAS (Free alongside ship - Franko uz bok broda, naznačena ukrcajna ili otpremna luka)

Franko uz bok broda znači da prodavac ispunjava svoju obavezu isporuke kada robu postavi uz bok broda odnosno plovila. Odnosno prodavac snosi sve troškove i rizike za robu do trenutka njezina postavljanja uz bok broda. Kupac će snositi sve troškove i rizik za robu od trenutka kad je roba doista postavljenja uz bok broda.

FCA (Free carrier - Franko prevoznik, imenovano mjesto isporuke)

Franko prevoznik znači da prodavatelj isporučuje robu prijevozniku ili kakvoj drugoj osobi koju je imenovao kupac, u prodavateljevim prostorijama ili na nekom drugom naznačenom mjestu. Prodavatelj snosi sve troškove i rizik za robu sve do trenutka njezine predaje prijevozniku ili drugoj osobi (npr. špediteru). Dok kupac plaća cijenu prema kupoprodajnom ugovoru i snosi sve troškove i rizik za robu (troškove transporta i osiguranja robe) od trenutka kada je roba isporučena prijevozniku ili špediteru.

FOB (Free on board - Franko brod, naznačena ukrcajna ili otpremna luka)

Franko brod znači da je prodavac isporučio robu na plovilo koje je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme. Prodavac snosi sve troškove i rizike za robu do trenutka njezina stavljanja na brod. Dok kupac snosi sve troškove i rizik za robu od trenutka kada je roba isporučena, stavljena na plovilo koje je imenovao kupac u imenovanoj luci otpreme.

CFR (Cost and freight - Trošak i vozarina, naznačena luka odredišta)

Trošak i vozarina znači da je prodavac isporučio robu na plovilo i predao prijevozniku pri čemu prodavac snosi sve troškove i vozarinu do naznačene luke odredišta te snosi sav rizik za propast ili oštećenje robe do trenutka kad je robu stavio na plovilo. Dok kupac snosi sav rizik mogućeg gubitka ili oštećenja robe od trenutka kada je roba stavljena na plovilo u luci ukrcavanja.

CIF (Cost, insurance and freight - Trošak, osiguranje i vozarina, imenovano mjesto odredišta)

Trošak, osiguranje i vozarina znači da prodavac ispunjava svoju obavezu isporuke kada je robu isporučio na brod. Prodavac plaća sve troškove, vozarinu i osiguranje kupčeva rizika od gubitka ili oštećenja robe, odnosno prodavac o vlastitom trošku treba ugovoriti prijevoz do naznačene luke odredišta te da osigura robu do luke odredišta sa osiguravajućim društvom ili jednom riječju prodavac snosi sav rizik do stavljanja robe na plovilo. Kupac snosi sav rizik za gubitak ili oštećenje robe od trenutka kada je roba stavljena na plovilo u luci ukrcavanja.

CIP (Carriage and insurance paid to - Vozarina i osiguranje plaćeno do, imenovano mjesto odredišta)

Vozarina i osiguranje plaćeni do znači da prodavac isporučuje robu prijevozniku ili špediteru i plaća troškove prijevoza to jest vozarinu, ali isto tako plaća i osiguranje s minimalnim pokrićem kupčeva rizika od propasti ili oštećenja robe tijekom prijevoza. Sve rizike za propast ili oštećenje robe do njezine isporuke prijevozniku snosi prodavac. Dok kupac snosi sve rizike za propast ili oštećenje robe od trenutka kada je roba isporučena prijevozniku.

CPT (Carriage paid to - vozarina plaćena do, imenovano mjesto odredišta)

Vozarina plaćena do znači da prodavac isporučuje robu prijevozniku ili špediteru kojeg je imenovao prodavac. Prodavac plaća troškove prijevoza do odredišta. Pri čemu su osnovne obaveze prodavca da snosi rizik za robu do trenutka kada istu preda prijevozniku ili špediteru, ali troškove plaća do odredišta. Dok su obaveze kupca da snosi sav rizik za robu do trenutka kada je roba predana prvom prijevozniku ili špediteru u mjestu otpreme robe, kao i troškove osiguranja robe.

DAT (Delievered at terminal - isporučeno na terminalu, naznačen imenovan terminal u luci ili mjesto odredišta)

Isporučeno na terminalu znači da je prodavac ili špediter dužan organizirati prijevoz i dostaviti robu kupcu sa istovarenog prijevoznog sredstva na terminal u imenovanoj odredišnoj luci ili mjestu odredišta. Ovo pravilo se može koristiti bez obzira na izabrani način prijevoza, a također se može koristiti kod multimodalnog prijevoza kada učestvuje više načina prijevoza. Rizik za propast ili oštećenje robe do njezine isporuke na imenovanom terminalu ili mjestu odredišta snosi prodavac, a rizik od propasti ili oštećenja robe od trenutka kada mu je roba isporučena i sve daljnje troškove snosi kupac.

DAP (Delievered at place - Isporučeno na mjesto, imenovano odredište)

Ovo pravilo se može koristiti bez obzira na izabrani način prijevoza ili kod multimodalnog prijevoza. Isporučeno na mjesto znači da je prodavac isporučio kada je robu stavio kupcu na raspolaganje na dolaznom prijevoznom sredstvu spremnu za istovar u imenovanom mjestu odredišta. Sve rizike za propast ili oštećenje robe do trenutka njezine isporuke na prijevoznom sredstvu ili imenovanom mjestu odredišta snosi prodavac, a kupac snosi sve rizike ili oštećenje robe od trenutka kada mu je roba isporučena u mjestu odredišta.

DDP (Delievered duty paid - Isporučeno ocarinjeno, naznačeno imenovano mjesto odredišta)

Isporučeno ocarinjeno znači da je prodavac isporučio kada je robu stavio kupcu na raspolaganje, uvozno ocarinjenu, na dolaznom prijevoznom sredstvu praktično u ili pred skladište kupca ili u imenovanom mjestu. Prodavac snosi sve troškove i rizike uključujući i carinu, poreze i takse vezane za isporuku robe, dok kupac snosi sve rizike za robu od trenutka kada mu je roba stavljena na raspolaganje u mjestu odredišta.

Bonusi | Incoterms | Cjenovnici | Pitanja | Prijatelji sajta | Jezici


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi