vreca kasa euro vaga
Cjenovnik za PVC stolariju Cjenovnik dodatnih radova Cjenovnik za Al bravariju bez PTM Cjenovnik za Al bravariju sa PTM

Cjenovnici

Možete pogledati cjenovnike PVC prozora u bijeloj boji, Al prozora u standardnim bojama izrađenih od profila sa i bez prekinutog termo mosta. Takođe, Vam dajemo i orjentacione cijene za ugradnju pozicija, obradu špaletne, demontažu postojećih pozicija i slično. Sve sa ciljem da kupcima omogućimo više informacija prije kupovine uz napomenu da su iskazane cijene bez PDV-a.

Cjenovnik PVC stolarije (porijeklo materijala Turska)

Dole prikazana tabela iskazuje cijene PVC stolarije izrađene po standardnim dimenzijama bez transporta i ugradnje, a ista je proizvod materijala čije je porijeklo Turska.

OPIS

CIJENA KM

jednokrilni prozor dimenzija 500x600 mm 55,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x600 mm 55,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x800 mm 68,00
jednokrilni prozor dimenzija 700x700 mm 68,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x800 mm 70,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1000 mm 87,50
jednokrilni prozor dimenzija 800x1200 mm 96,50
jednokrilni prozor dimenzija 800x1400 mm 105,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1000 mm 91,50
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1200 mm 104,50
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1400 mm 111,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1200 mm 109,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1400 mm 129,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1000 mm 152,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1200 mm 152,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1400 mm 156,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1000 mm 156,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1200 mm 156,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1400 mm 173,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1000 mm 162,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1200 mm 162,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1400 mm 176,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1200 mm 173,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1400 mm 185,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2000 mm 134,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2100 mm 134,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2000 mm 134,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2100 mm 134,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2200 mm 137,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2000 mm 137,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2100 mm 137,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2000 mm 142,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2100 mm 142,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2000 mm 260,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2100 mm 260,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2000 mm 262,50
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2100 mm 262,50
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2200 mm 266,50
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2000 mm 266,50
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2100 mm 266,50
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2200 mm 274,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2000 mm 274,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2100 mm 274,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2000 mm 255,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2100 mm 255,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2000 mm 255,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2100 mm 255,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2000 mm 255,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2100 mm 255,00

Naravno kao dodatak prethodnom cjenovniku morate imati i slijedeće podatke:

Cjenovnik PVC stolarije (porijeklo materijala Njemačka)

Cijene PVC pozicija prikazanih u tabeli koja slijedi uključuju petokomorni i šestokomorni PVC profil (debljine 75 mm) u bijeloj boji te okove osnovne klase sigurnosti uz termoizolaciono staklo float 4+16+4 mm sa prethodnim uzimanjem mjera otvora na objektu, izradu proizvoda po mjerama, transport, demontažu postojećih pozicija i ugradnju novih (bez obrade špaletne).

OPIS

CIJENA KM

jednokrilni prozor dimenzija 500x600 mm 117,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x600 mm 123,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x800 mm 132,00
jednokrilni prozor dimenzija 700x700 mm 133,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x800 mm 150,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1000 mm 174,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1200 mm 191,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1400 mm 209,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1000 mm 202,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1200 mm 221,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1400 mm 241,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1200 mm 242,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1400 mm 264,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1000 mm 319,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1200 mm 351,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1400 mm 384,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1000 mm 338,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1200 mm 372,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1400 mm 406,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1000 mm 361,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1200 mm 396,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1400 mm 432,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1200 mm 426,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1400 mm 464,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2000 mm 256,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2100 mm 267,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2000 mm 270,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2100 mm 281,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2200 mm 289,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2000 mm 293,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2100 mm 304,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2000 mm 306,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2100 mm 318,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2000 mm 482,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2100 mm 501,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2000 mm 509,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2100 mm 529,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2200 mm 544,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2000 mm 540,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2100 mm 560,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2200 mm 577,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2000 mm 577,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2100 mm 598,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2000 mm 551,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2100 mm 566,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2000 mm 568,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2100 mm 584,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2000 mm 590,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2100 mm 607,00

Cjenovnik Al bravarije - bez PTM (porijeklo materijala BiH)

Tabelarno iskazane cijene uključuju uzimanje mjera na objektu, izradu, transport i ugradnju pozicija. Al profil koji se koristi je bez PTM-a debljine 45 do 50 mm u jednoj od tri standardne boje (siva, bijela i smeđa) sa termoizolacionim staklom u kombinaciji float 4+12+4.

OPIS

CIJENA KM

jednokrilni prozor dimenzija 500x600 mm 189,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x600 mm 196,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x800 mm 208,00
jednokrilni prozor dimenzija 700x700 mm 208,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x800 mm 227,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1000 mm 246,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1200 mm 265,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1400 mm 311,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1000 mm 267,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1200 mm 288,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1400 mm 335,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1200 mm 310,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1400 mm 359,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1000 mm 432,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1200 mm 465,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1400 mm 523,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1000 mm 453,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1200 mm 487,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1400 mm 548,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1000 mm 474,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1200 mm 510,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1400 mm 572,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1200 mm 532,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1400 mm 596,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2000 mm 360,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2100 mm 369,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2000 mm 374,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2100 mm 384,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2200 mm 394,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2000 mm 399,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2100 mm 404,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2000 mm 404,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2100 mm 413,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2000 mm 633,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2100 mm 650,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2000 mm 662,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2100 mm 680,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2200 mm 696,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2000 mm 691,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2100 mm 709,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2200 mm 727,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2000 mm 720,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2100 mm 739,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2000 mm 441,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2100 mm 454,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2000 mm 462,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2100 mm 475,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2000 mm 482,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2100 mm 496,00

Cjenovnik Al bravarije - sa PTM (porijeklo materijala BiH)

Cijene Al pozicija prikazanih u tabeli uključuju Al profil (debljine 50 mm) sa PTM-om u nekoj od standardnih boja te termoizolaciono staklo float 4+12+4 mm sa prethodnim uzimanjem mjera otvora na objektu, izradu proizvoda po mjerama, transport, demontažu postojećih pozicija i ugradnju novih (bez obrade špaletne).

OPIS

CIJENA KM

jednokrilni prozor dimenzija 500x600 mm 232,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x600 mm 243,00
jednokrilni prozor dimenzija 600x800 mm 261,00
jednokrilni prozor dimenzija 700x700 mm 262,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x800 mm 288,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1000 mm 314,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1200 mm 340,00
jednokrilni prozor dimenzija 800x1400 mm 388,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1000 mm 341,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1200 mm 369,00
jednokrilni prozor dimenzija 1000x1400 mm 420,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1200 mm 398,00
jednokrilni prozor dimenzija 1200x1400 mm 450,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1000 mm 520,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1200 mm 564,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1200x1400 mm 632,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1000 mm 548,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1200 mm 593,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1400x1400 mm 662,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1000 mm 575,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1200 mm 622,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1600x1400 mm 693,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1200 mm 652,00
dvokrilni prozor sa štulpom dimenzija 1800x1400 mm 724,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2000 mm 455,00
jednokrilna balkonska vrata 700x2100 mm 467,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2000 mm 472,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2100 mm 486,00
jednokrilna balkonska vrata 800x2200 mm 492,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2000 mm 491,00
jednokrilna balkonska vrata 900x2100 mm 504,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2000 mm 508,00
jednokrilna balkonska vrata 1000x2100 mm 522,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2000 mm 799,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1200x2100 mm 821,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2000 mm 835,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2100 mm 857,20
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1400x2200 mm 881,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2000 mm 870,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2100 mm 893,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1600x2200 mm 918,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2000 mm 906,00
dvokrilna balkonska vrata sa štulpom 1800x2100 mm 930,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2000 mm 548,00
jednokrilna puna sobna vrata 900x2100 mm 564,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2000 mm 572,00
jednokrilna puna sobna vrata 1000x2100 mm 589,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2000 mm 595,00
jednokrilna puna sobna vrata 1100x2100 mm 613,00
Bonusi | Incoterms | Cjenovnici | Pitanja | Prijatelji sajta | Jezici


© 2012 - 2014 M.O.D.U.S | Uslovi korištenja

O nama | Kvalitet i sigurnost | Proizvodi | Preporuke | Preuzimanja | Bonusi